Hội thảo về chính sách phát triển KT-XH vùng Đồng bào DTTS rất ít người

Ngày 24/6/2019, Quốc hội tổ chức hội thảo về chính sách phát triển KT-XH vùng Đồng bào DTTS rất ít người. HRC đã cử đại diện tham dự.

Vấn đề thiếu đất sản xuất đang nóng lên do quỹ đất các Nông Lâm Trường trả lại cho địa phương đều là đất cằn cỗi không sản xất được, lại xa và phân tán. Mặt khác khi thu hồi xong thì cơ quan quản lý đất đai lại phải đo vẽ lại theo từng thửa trước khi chía cho dân. Việc này nhiều khi bị chậm trễ do thiếu kinh phí. Các Nông Lâm Trường do Tỉnh quản lý thì cơ bản đã thực hiện rà soát trả đất cho địa phương, còn các Nông Lâm Trường do các Bộ Ngành quản lý thì chậm trễ. Nay lại chuyển chủ sở hữu từ các Bộ sang Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước nên một lần nữa lại phải chờ một thời gian mới được giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.