Đại diện HRC tham gia đoàn thăm và tặng quà cho người dân tộc Ơ Đu do Ủy ban Dân tộc thiểu số tổ chức

Vào ngày 25 tháng 6 năm 2019, đại diện HRC đã tham gia với phái đoàn của Hội đồng Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc thiểu số (Cema), đến thăm và tặng quà cho người dân tộc O Du ở huyện Tường Đường và Nghệ An. Chương trình được hỗ trợ bởi VietcomBank.

Ơ Đu là dân tộc thiểu số có dân số nhỏ nhất trong số 54 dân tộc thiểu số Việt Nam, hiện chỉ có khoảng 500 người. Đặc biệt, tại làng Vọng Môn, nơi sinh sống của hầu hết người dân Ơ Đu, có 103 hộ, tổng cộng 441 người. Cuộc sống của người dân ổn định, đủ cơm ăn và áo mặc, trẻ em được đến trường. Có 12 em tốt nghiệp Đại học. Không có tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Mối bận tâm lớn nhất là chỉ một người có thể nói ngôn ngữ Ơ Đu (Ou).

Sự biến mất của một ngôn ngữ sẽ dẫn đến đánh mất lịch sử, bản sắc văn hóa và truyền thống. Đây là một vấn đề cho nhiều nhóm thiểu số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.