Nâng cao khả năng sẵn sàng đi học của trẻ em dân tộc thiểu số

(LĐTĐ) Dự án “Nâng cao khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập của trẻ em dân tộc thiểu số tại Việt Nam” được triển khai tại 12 xã vùng khó khăn của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam và huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số từ 3 đến 11 tuổi.

Dự án tập trung vào đối tượng trẻ mầm non và tiểu học tại các điểm trường chính và trường lẻ, áp dụng các phương pháp tiếp cận của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em như: “Hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với đọc viết và toán” và “Tăng cường kỹ năng đọc viết cho trẻ Tiểu học” tại trường học và gia đình.

Những phương pháp tiếp cận này được bổ sung thêm bằng phương pháp “Giáo dục đa ngôn ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ” để khắc phục rào cản ngôn ngữ giữa giáo viên và học sinh là trẻ dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, dự án còn đóng góp, nâng cao môi trường học tập có chất lượng tại các trường thông qua việc cải thiện cơ sở vật chất lớp học và góc đọc, thư viện tại điểm trường, khu vực vệ sinh, cung cấp các tài liệu giảng dạy phù hợp như sách, giáo cụ trực quan và tài liệu đọc. Các câu lạc bộ cha mẹ, Ngân hàng sách truyện và các hoạt động cộng đồng, ví dụ như hoạt động Trại đọc, Đôi bạn đọc sách, Cộng đồng đọc sách…cũng ngày càng được mở rộng.

Đọc tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.