Những dự án Trung tâm HRC đã thực hiện

Ra đời tháng 3/2016, Trung tâm nghiên cứu quyên con người vùng dân tộc, miền núi đã thực hiện các Dự án và nhiệm vụ sau đây :

1- Thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Quốc gia : Một số vấn đề cơ bản trong quan hệ công đồng các dân tộc Tuyến Biên giới Việt- Lào. Thời gian thực hiệ, 2017- 2019

2- Khảo sát, đánh giá tình hình đất san xuất và chuyển đổi nghề của đồng bào các dân tộc Tây Nam Bộ. năm 2017- Đã Hội thảo nghiệm thu

3- Khảo sát nhu cầu hiểu biết về quyền của người DTTS và Biên soạn cuốn truyện tranh : Người dân tộc mình cũng có nhiều quyền đấy, xuất bản năm 2017

4-Tổ chức Hội thảo Những vấn đề cơ bản của Luật hỗ trợ phát triển các dân tộc Thiểu số Việt Nam. Hội thảo vào năm 2018

5-Khảo sát xây dựng báo cáo tình hình người khuyết tật vùng DTTS Việt Nam, đã khảo sát xong vào tháng 4/2019, hiện đang hoàn chỉnh báo cáo và chuẩn bị tổ chức Hội thảo

6- Tham gia Liên Minh vận động dừng sử dụng Amiangm xây dựng nhóm cộng đồng tại Thái Nguyên,, Đã tổ chức tập huấn tuyên truyền về tác hại AMIANG tại xã Tân Sơn, Thái Nguyên; Xây dựng nhóm cộng tác viên tại bản Lân Quan, Dân tộc Mông, tham gia các hội thảo và hoạt dông của Liên minh JEH, Liên minh RiM

7- Viết Cuốn sách : Quyền của các DTTS theo Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam. Xuất bản năm 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.