TÌM HIỂU VỀ CÁC HỆ PHÁI TIN LÀNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN VỀ MẶT TỔ CHỨC VÀ CẤP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM (kì 2)

  1. Tin lành Việt Nam (miền Nam)

Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), tiền thân là “Hội Tin Lành Đồng Pháp” thành lập năm 1927. Hội thánh được Nhà nước công nhận tổ chức năm 2001, hoạt động theo đường hướng “Sống phúc âm phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc“.

Hiện là tổ chức Tin Lành lớn nhất Việt Nam. Hội thánh có khoảng 700 ngàn tín đồ, 1.106 chức sắc, 631 chi hội, 1.677 hội nhánh và điểm nhóm, 01 Viện Thánh kinh Thần học, phạm vi hoạt động ở 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Quảng Trị trở vào. Cơ quan lãnh đạo Hội thánh là Ban Trị sự Tổng Liên hội; trụ sở đặt tại số 155, đường Trần Hưng Đạo, quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

          6. Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc)

Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) vốn cùng tổ chức với Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam). Hội thánh được thành lập năm 1955 trên cơ sở chia tách từ Hội thánh Tin Lành Việt Nam vì lý do chiến tranh và bối cảnh chia cắt đất nước vào năm 1954. Hội thánh được Nhà nước công nhận vào khoảng năm 1958, từ đó đến nay Hội thánh là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội thánh hoạt động theo đường hướng tiến bộ Kính Chúa Yêu nước. Hiện Hội thánh là tổ chức Tin Lành lớn nhất ở phía Bắc Việt Nam với khoảng 160 ngàn tín đồ, 21 Hội thánh cơ sở, hơn 1 ngàn điểm nhóm, 1 trường Thánh kinh Thần học Hà Nội, phạm vi hoạt động từ tỉnh Quảng Bình trở ra; trụ sở chính đặt tại số 02 Ngõ Trạm, Hà Nội. Cơ quan lãnh đạo là Ban Trị sự Tổng hội.

          7. Tin lành Ngũ tuần

Ngũ tuần còn gọi là phái Ngày thứ năm mươi xuất hiện ở Mỹ vào cuối thế kỷ XIX từ nhóm tín đồ ly khai từ phái Tin lành Giám Lý, Bắp tít. Giáo lý Ngũ tuần dựa vào tín điều nêu trong sách Công vụ sứ đồ (kinh Tân ước) rằng sau lễ Phục sinh 50 ngày là lễ Ngũ tuần, Đức thánh linh hiện xuống gặp gỡ, ban sức mạnh cho các môn đệ của Chúa Giê su, khi đó tất cả đều được đầy dẫy đức Thánh linh, khởi sự nói các tiếng khác theo như Đức Thánh linh cho mình nói.

Những người theo Ngũ tuần cho rằng mỗi tín đồ chân chính đều được ân sủng Chúa Thánh linh thâm giao một cách thần bí với Thiên chúa, sẽ được ban thưởng nói tiếng lạ, biết tiên tri, chữa khỏi bệnh cho người ốm…

Phái Ngũ tuần thực hiện 02 phép bí tích chính là Bắp têm và Tiệc thánh. Họ làm phép Bắp têm theo nghi thức dìm mình xuống nước; phép Tiệc thánh theo nghi thức dâng bánh, rượu, mì, còn có sự rửa chân cho nhau. Phái ngũ tuần hiện nay cũng có nhiều tổ chức khác nhau như: Các hội đồng ngũ tuần thế giới, Ngũ tuần của Chúa; Hội chúng của Chúa….

Ở Việt Nam hiện thuộc phái Ngũ tuần hiện có 02 hệ phái lớn đã được nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động, cụ thể:

(1) Hội thánh Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam. đây là hệ phái  thuộc Tổ chức Hội chúng của Chúa (Assemblies of God – AG) có mặt ở Sài Gòn năm 1957; đến năm 1973 Bộ Nội vụ chính quyền Sài Gòn ra văn bản cho phép hoạt động. Sau năm 1975 Hội thánh ngưng hoạt động về phương diện tổ chức.

Tin lành Ngũ tuần phục hồi hoạt động trở lại vào năm 1989 với sự xuất hiện của nhiều nhóm khác nhau như Hội chúng Ngũ tuần, Phúc âm Toàn vẹn, Hội thánh Tin Lành Đức Tin, Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo… trong đó Hội thánh Phúc âm Ngũ tuần lớn hơn cả. Hiện Hội thánh có khoảng 36 ngàn tín đồ, hoạt động ở 45 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cơ quan lãnh đạo của Hội thánh là Ban Tổng quản trị. Trụ sở tạm thời tại Tòa nhà New City Group, số 216 – 218 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hội thánh hiện đã được công nhận tổ chức, hoạt động theo đường hướng “Sống theo lời Chúa, phục vụ tha nhân, phục vụ Tổ quốc và dân tộc“.

 

       (2) Tin lành Phúc âm toàn vẹn Việt Nam

Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam được thành lập vào năm 1988 bởi sự dẫn dắt và xức dầu của Đức Thánh Linh. hơn 30 năm trôi qua, từ vài tín hữu đầu tiên, Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 14000 tín hữu và 263 điểm nhóm trải dài tại 38 tỉnh thành trên cả nước.

Ngoài công tác mục vụ, Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam đã làm tốt công tác từ thiện nhân đạo nhất là trong việc giúp đỡ người đã và đang trong cảnh nghiện ngập, cờ bạc… từng bước thoát khỏi tội lỗi và quay về với Chúa.

  1. Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam.

Nguồn gốc Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam từ Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), được chính quyền cũ công nhận năm 1974. Sau năm 1975, Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam hoạt động mờ nhạt cho đến những năm 80 của thế kỷ XX mới hoạt động trở lại.

Năm 2010, Hội thánh được Nhà nước công nhận tổ chức, hoạt động theo đường hướng: “Trung thành với chân lý Kinh thánh, đồng hành cùng Dân tộc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật“. Hội thánh tự nhận mình đứng giữa Tin Lành truyền thống (CMA) và Ngũ tuần.

Hiện nay, Hội thánh có khoảng 180 ngàn tín đồ, 02 Hội thánh địa phương, hơn 1 ngàn điểm nhóm, có mặt 54 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Cơ quan lãnh đạo Hội thánh là Hội đồng Trưởng nhiệm Tổng hội. Trụ sở chính tại số 14/6B Tam Đông, Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

         9. Tin lành Cơ đốc Phục lâm

Cơ đốc Phục lâm còn gọi là Chúa tái lâm. Phái này xuất hiện ở Mỹ giữa thế kỷ XIX . Về giáo thuyết, phái Cơ đốc Phục lâm chú trọng nhiều sách tiên tri trong Kinh thánh, đặc biệt là việc chúa Giê su tái lâm trong ngày Phục sinh và ngày phán xét cuối cùng. Phái cơ đốc Phục lâm phủ nhận quan niệm truyền thống của đạo Công giáo về sự bất tử của linh hồn; phái này cho rằng linh hồn cũng chết như thể xác. Ngày phục sinh tất cả các linh hông và thể xác lại chịu sự phán xét, nững người không có tội được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên cạnh chúa Giê su, người mắc tội sẽ chết vĩnh viễn.

Nghi lễ và cách hành đạo của Cơ đốc Phục lâm có nhiều điểm cải đổi. Về tổ chức, phái này duy trì hình thức trao quyền tự quản cho giáo hội địa phương và xây dựng giáo hội Cơ đốc Phục lâm quốc tế đứng riêng lẻ; hiện nay Tin lành Cơ đốc Phục lâm có 03 giáo hội là: Giáo hội Cơ đốc Phục lâm; hội đồng Giáo hội của Chúa, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm ngày thứ bảy (còn gọi là Cơ đốc Phục lâm An thất nhật).

 Ở Việt Nam, Cơ đốc Phục lâm có mặt năm 1929 do Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Ngày Thứ Bảy (trụ sở tại Mỹ) truyền vào. Từ sau năm 1975 đến nay Giáo hội tồn tại độc lập với Tổng hội Toàn cầu về mặt tổ chức.

Năm 2008, Giáo hội được Nhà nước công nhận và hoạt động theo đường hướng: “Hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi hằng sống, yêu thương và giúp đỡ đồng loại, sống theo Kinh thánh Cựu ước và Tân ước, tuân giữ hoàn toàn theo luật pháp mười điều răn để mỗi người cơ đốc sẵn sàng chờ đó sự phục lâm của Chúa Giê-su Cơ đốc, đồng thời phục vụ Tổ quốc, gắn bó dân tộc và tuân thủ pháp luật”. Đến cuối năm 2016, Giáo hội có gần 14 ngàn tín đồ (đã Báp-têm), hơn 100 điểm nhóm, hoạt động ở 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan lãnh đạo Giáo hội là Ban Quản trị Giáo hội.

 

        10. Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu – Kitô

Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu – Kitô xuất hiện ở Mỹ vào cuối thế kỷ XIX. Giáo thuyết của hệ phái này dựa trên nền tảng của Kinh thánh, tin có Chúa ba ngôi, tin loài người bị Thiên Chúa phạt vì tội của tổ phụ A Đam và E Va… cuộc lễ bắt buộc của Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu – Kitô là lễ Bắp têm, tiệc thánh; phái này khuyến khích đa thê, nam được lấy nhiều vợ, cử hành nhiều hôn lễ trong đời…

Ở Việt Nam, Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê-su – Kitô (The Church of Jesus Christ of the Latter-Day Saints, viết tắt LDS) thường được gọi là Giáo hội Mặc Môn, tôn giáo Mặc Môn (Mormon). Tôn giáo  Mặc Môn được truyền vào Việt Nam từ năm 1962, là cấp giáo hạt thuộc vùng châu Á nằm trong giáo hội toàn cầu, được chính quyền Sài Gòn (cũ) cấp đăng ký hoạt động vào năm 1967. Sau năm 1975, tôn giáo Mặc Môn tạm ngưng hoạt động về mặt tổ chức, một số tín đồ di tản ra nước ngoài, một số tín đồ hoạt động tại gia. Năm 1995 Giáo hội Mặc Môn bắt đầu hoạt động trở lại và được công nhận Ban Đại diện lâm thời vào năm 2014, công nhận Ban Đại diện chính thức vào năm 2016. Hiện nay tôn giáo Mặc Môn ở Việt Nam có khoảng 1000 tín đồ, tập trung chủ yếu tại Thành phố  Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Trụ sở đặt tại phòng 1094, tầng 19, tòa nhà Landmark Keangnam, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

        11. Hội thánh Tin lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam

Hội thánh Tin lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam là tổ chức thuộc tôn giáo Tin Lành, được thành lập tại Việt Nam năm 1997 và duy trì hoạt động, sinh hoạt tôn giáo đến nay.

Tính đến tháng 10/2018, Hội thánh có 6.000 người tin theo, sinh hoạt tôn giáo tại 191 điểm nhóm thuộc 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hoạt động với tôn chỉ, mục đích “Kính mến Chúa, yêu người; thờ phượng Đức Chúa Trời; xây dựng Hội thánh; sống Phúc Âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc; tuân thủ Hiến pháp và pháp luật”.

 

Nguồn: NLĐ