Trung tâm HRC dự kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cụ Bế Chấn Hưng

Sáng ngày 30/10/2019, đoàn cán bộ của Trung tâm nghiên cứu quyền con người Vùng Dân tộc, miền núi, do TS Hoàng Xuân Lương, Giám Đốc Trung tâm dẫn đầu tới dự kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cụ Bế Chấn Hưng, một người con ưu tú của các Dân tộc thiểu số Việt Nam.

Cụ Bế Chắn Hưng sinh ngày 30/10/1919, cán bộ lão thành cách mạng, được dự lớp huấn luyện cán bộ do Bác Hồ chỉ đạo tại Quảng Châu,. từng giữ các trọng trách : khu ủy viên khu Việt Bắc, Bí Thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.