Trung tâm HRC tổ chức Hội thảo tại Đăk Lăk

Ngày 4/10/2019 tại huyện Cư Mga tỉnh Đăk Lawk Trung tâm nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi phối hợp ngành giáo dục huyện Cư Mga, tổ chức hội thảo giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đại diện Đại sứ quán Ca Na Đa, lãnh đạo huyện, và lãnh đạo các trường học trong huyện đã về dự đông đủ.

Dự án do Trung tâm HRC tiến hành sẽ giup nâng cao nhận thức và các biện pháp nhằ giảm thieur tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong thanh thiếu niên và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên