Trung tâm quyền con người ( HRC ) Xây dựng cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường

Từ ngày 14- 2/12/2019 Đoàn cán bộ của Trung tâm HRC, phối hợp với các thành viên Liên minh JEH, tiến hành xây dựng các nhóm cộng đồn dân cư vùng DTTS ở các huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Tân Sơn huyện Phú Thọ.

Đi dến đâu cũng nhận thấy mức độ Ô nhiễm môi trường rất đáng báo động, tình trạng rác thải đốt dọc đường, chôn lấp bốc mùi hôi thối, nguy hiểm nhất là các tấm lợp Fibrociment vỡ vụn vứt ngổn ngang ngay bện cạnh vườn nhà, sân vui chơi của các cháu. Những tác nhân gây Ung thư cứ hàng ngày sống chung với con người.

Trước tình hình đó các cán bộ khoa học của Trung tâm do KS Bùi Thế Tung dẫn đầu đã sáng chế Lò đốracsBh theo nhóm hộ gia đình. Trung tâm đã triển khai lắp 7 mô hình giúp dân.Qua thực tế cán bộ địa phương và người dân đánh giá cao, Lò đốt triệt để, kể cả túi Nilon, đồ Nhựa, Nguyện vọng của người dân muốn Trung tâm tìm nguồn tài chính để tiếp tục lắp đặt giúp dân. IMG_6985