TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUYỀN CON NGƯỜI VÙNG DÂN TỘC, MIỀN NÚI (HRC)

» Tin tức » Quyền sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số

Quyền sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số

08:38 | 11/04/2023
Nhận lời mời của Ban Kinh tế TW, ngày 4/4/2023, tôi dự hội thảo về phát triển kinh tế Xanh gắn với Bảo vệ phát triển Rừng Tây nguyên .

Tôi phát biểu về Quyền sinh kế của đồng bào các dân tộc thiểu số. Làm rõ cơ sở pháp lý, thực trạng khó khăn trong sinh kế và kiến nghị các nội dung cần sữa đổi Luật đất đai, Luật Lâm nghiệp để có thể tạo thêm TLSX, tiếp cận các dịch vụ công, chuyển đổi nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số!

Tin cùng loại