TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUYỀN CON NGƯỜI VÙNG DÂN TỘC, MIỀN NÚI (HRC)

Công bố quyết định thành viên Hội đồng quản lý và Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người vùng Dân tộc, Miền núi

Sáng ngày 27/04/2023, Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người vùng Dân tộc, Miền núi tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh giữ chức thành viên Hội đồng quản lý và Phó giám đốc Thường trực Trung tâm.
13:48 | 27/04/2023
Lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy là nét văn hóa độc đáo của cộng đồng người Thái các huyện Thường Xuân, Như Xuân, Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn. Đặc biệt, người Thái ở xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã coi đây là một sinh h...
11:51 | 25/04/2023