TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUYỀN CON NGƯỜI VÙNG DÂN TỘC, MIỀN NÚI (HRC)

» Về HRC

Về HRC

Năng lượng xanh là xu thế tất yếu

Việt Nam đã cam kết đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban KHCN & MT Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người vùng Dân tộc, Miền núi

Sáng ngày 08/05/2023 Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người vùng Dân tộc, Miền núi tổ chức trao quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ cho ông Lê Quốc Trung giữ chức vụ Trưởng Ban KHCN & MT.

Công bố quyết định thành viên Hội đồng quản lý và Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người vùng Dân tộc, Miền núi

Sáng ngày 27/04/2023, Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người vùng Dân tộc, Miền núi tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh giữ chức thành viên Hội đồng quản lý và Phó giám đốc Thường trực Trung tâm.

«1 - 2»