TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUYỀN CON NGƯỜI VÙNG DÂN TỘC, MIỀN NÚI (HRC)

HRC đồng hành với các tỉnh miền núi thực hiện chuyển đổi số của Chính phủ

Thực hiện chương trình hỗ trợ Ban dân tộc các tỉnh miền núi triển khai Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo chỉ đạo cuả Ban giám đốc HRC phù hợp với chủ trương của Thủ tướng chính phủ. Từ ngày 16 đến 18/11/2023 Đoàn công tác của trung tâm ...
19:34 | 19/11/2023
Lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy là nét văn hóa độc đáo của cộng đồng người Thái các huyện Thường Xuân, Như Xuân, Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn. Đặc biệt, người Thái ở xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã coi đây là một sinh h...
11:51 | 25/04/2023